Comisii CL

HOTARAREA NR. 38/6 Privind constituirea comisiilor de specialitate

HOTARASTE:

Articol unic. Se aleg comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Arpasu de Jos, astfel:

 

A. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiare, agricultura, amenajare teritoriu si urbanism

In urmatoarea componenta:

1.Boeriu Marcel – presedinte

2.Muller Hans-Martin – secretar

3.Bogdan Gheorghe

4.Vasu Vasile-Ioan

5.Chirtop Cosmin-David

 

B. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport, protectia mediului si turism, activitati social culturale culte.

In urmatoarea componenta:

1.Vasu Gheorghe-Toader  – presedinte

2.Dobrila Constantin – secretar

3. Pamp Nicolae

 

C. Comisia pentru munca si protectie sociala, juridica si de disciplina, validare

In urmatoarea componenta:

1.Miclea Gheorghe-Arsenie – presedinte

2.Bucur Mircea-Marian – secretar

3.Vrabie Liviu