Acces la informaţii de interes public

 

 

Informare acordare autorizatii temporare oentru produse de protectie a plantelor pentru combaterea daunatorilor Phyllotreta ssp. si Phylloides spp

 

 

 

 

 

LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public