Infrastructura

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesul la rețeaua de căi ferate (distanța până la cea mai apropiată stație sau haltă CFR) – 1km

Accesul la rețeaua de drumuri naționale, județene, comunale, forestiere: DN1, DJ 105 C trec prin comună.

Dotări edilitar – gospodărești (lungimea rețelelor și starea lor tehnică)
drumuri naționale,județene, comunale, forestiere, pe teritoriul administrativ al localității DN1, DJ 105 C,Drumuri Comunale,

– rețeaua de alimentare cu apă potabilă
– rețeaua de canalizare în sistem propriu
– rețeaua de comunicații (telefon, internet, cablu TV)