Acte necesare

 

            Acte necesare pentru eliberarea unei noi carti de identitate

 1. documentul de identitate expirat,cartea de alegator(unde e cazul)
 2. certificatul de nastere,(copie +orginal),certificatul de casatorie(copie+original),certificatul de deces(copie+original) – (unde este cazul)
 3. sentinta divort – definitive si irevocabila(unde este cazul,copie+original)
 4. dovada legala privind spatial de locuit(ex.contract vanzare-cumparare,inchiriere;copie+original.adeverinta Primarie pentru mediul urban si rural,prezenta proprietarului obligatorie cu actul de identitate)
 5. certificatele copiilor sub 14 ani (unde e cazul;copie+original)
 6. dovada achitarii contravalorii actului de identitate(chitanta de 7 lei la caseria Primariei Avirg)
 7. dovada achitarii taxei extrajudiciare de timbre(chitanta de 5 lei la caseria Primariei Avrig)
 8. imaginea necesara cartii de identitate se preia la sediul  serviciului cu mijloace publice.

Program zilnic S.P.C.L.E.P. AVRIG

Luni-Joi  08:30-13:00               primiri acte    14:00-15:30

Marti 08:30-13:00 primiri si eliberari acte    16:00-18:00 eliberari acte

Vineri 08:30-12:30 primiri si eliberari acte

 

 

ACTE NECESARE PENTRU SUBVENTII GAZE NATURALE:

 • COPIE XEROX ACTE STARE CIVILA PENTRU TOTI MEMBRII FAMILIEI.
 • HOTARARE INCREDINTARE MINORI(UNDE ESTE CAZUL)
 • ADEVERINTA SALARIU PENTRU ANGAJATI(VENIT NET-LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII)
 • CUPOANE PENSII PENTRU PENSIONARI – LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
 • CUPON SOMAJ – PENTRU SOMERI,INDEMNIZATII – LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
 • CUPON ALOCATII DE STAT
 • FACTURA GAZ
 • ADEVERINTA TEREN AGRICOL,ANIMALE,TAXE SI IMPOZITE
 • ADEVERINTA VENIT(AVRIG)
 • ACT PROPRIETATE CASA
 • CERERE SI DECLARATIE(PRIMARIE)
 • DOSAR CU SINA

ACTE NECESARE PENTRU SUBVENTII LEMNE:

 • COPIE XEROX ACTE STARE CIVILA PENTRU TOTI MEMBRII FAMILIEI
 • HOTARARE INCREDINTARE MINORI(UNDE ESTE CAZUL)
 • ADEVERINTA SALARIU PENTRU ANGAJATI(VENIT NET – LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII)
 • CUPOANE PENSII – PENTRU PENSIONARI,LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
 • CUPON SOMAJ – PENTRU SOMERI,INDEMNIZATI – LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
 • CUPON ALOCATII DE STAT
 • ADEVERINTA TEREN AGRICOL,ANIMALE,TAXE SI IMPOZITE
 • ADEVERINTA VENIT(AVRIG)
 • ACT PROPIETATE CASA
 • CERERE SI DECLARATIE(PRIMARIE)
 • DOSAR CU SINA

 

Acte necesare obtinerii autorizatiei de construire/demolare.

Dosarele ce se depun la primarie vor fi in numar de 2 bucati, unul se va restitui beneficiarului impreuna cu autorizatia de construire, iar al 2 lea exemplare ramane in posesia primariei!!!

Dosarul pentru primarie va cuprinde in ordinea enumerate urmatoarele acte:

 1. Cerere autorizatie de construire completata cu datele solicitantului – 1 buc in original;
 2. Anexa la cerere autorizatie de construire completata, semnata si stampilata de proiectantul general sau architect – 1 buc in original;
 3. Extras de carte funciara – 1 buc in original si nu mai vechi de 3 luni;
 4. Deviz general estimative(pentru autorizatia de construire) – 1 buc in original;
 5. Valoarea de impozitare a cladirii ce urmeaza a se demola(pentru autorizatia de demolare) – 1 buc in original;
 6. Documentatie fotografica cu cele 4 fatade ale cladirii pentru autorizatia de demolare;
 7. Ridicare topometrica : proces verbal, memoriu ethnic si plansa stampilata si semnata de OCPI Sibiu pentru faza D.T.A.C. – 1 buc original si nu mai vechi de 1 an;
 8. Avizele solicitate in certificatul de urbanism(dupa caz): mediu, apa/canal, energie electrica,gaze naturale, telefonie, salubritate, directia pentru cultura, culte si patrimoniu, dovada de luare in evidenta la Ordinul Arhitectiilor din Romania, SGA Sibiu, scoaterea din circuitul agricol etc. – 1 buc in original din fiecare in copie;
 9. Acordul notarial al detinatorilor de sarcini din extrasul de carte funciara(dupa caz) – 1 buc in original din fiecare accord notarial daca sunt mai multi;
 10. Orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de linia de hotar, daca nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel incat sa nu se aduca atingerea drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor exprimat printr-un inscris authentic -dupa caz- 1 buc din fiecare acord notarial in original;
 11. Studiul geotehnic ( dupa caz) – 1 buc in original;
 12. Expertiza tehnica ( dupa caz) – 1 buc in original;
 13. Verificare conform legii 10/1995 (dupa caz) – 1 buc in original;
 14. Proiect de arhitectura 1 buc in original ce va contine:

 

 • foaie de capat;
 • borderou;
 • memoriu de specialitate;
 • plan de situatie existenta si propusa;
 • se vor trece pe planul de situatie dimensiunile exterioare ale cladirilor existente si propuse;
 • se va indica modul de acces in cladiri printr-o sageata ( trecuta intr-o legenda pe planul de situatie);
 • se vor diferentia coloristic cladirile existente , propuse si demolate astfel: cu gri cele existente, cu rosu cele propuse si cu galben cele demolate ( trecute intr-o legenda pe planul de situatie)
 • se vor trece obligatoriu pe planul de situatie distantele fata de vecinatati – fata (la strada), lateral stanga, lateral dreapta, spate;
 • planurile cu nivelele vor avea trecute cote de nivel interioare si exterioare (+/- 0.00 si cota terenului natural sau amenajat), dimensiunile interioare – intre geamuri, usi , ziduri – dimenisuni exterioare si inaltimea parapetului la geamuri);
 • planurile cu nivele vor avea un minim de mobilare interioare conform destinatiei fiecarei incaperi;
 • planurile cu nivele vor avea trecute denumirea fiecarei incaperi, cu finisaje ale pardoselii si suprafata incaperii exprimata in mp;
 • in cazul in care exista hornuri acestea vor fi cotate si hasurate atat pe niveluri cat si in planul acoperisului;
 • se vor prezenta 2 sectiuni: una transversal si una longitudinala, care vor fi evidentiate pe planurile tuturor nivelelor;
 • se vor trece obligatoriu in sectiuni finisajele intre nivele;
 • fatada principal este considerate fatada orientate spre drumul de acces principal;
 • fatadele vor fi in numar de 4: fatada principal(la strada), fatada lateral stanga, fatada lateral dreapta, fatada posterioara;
 • se vor trece obligatoriu finisajele exterioare – fie intr-o legenda, fie direct pe fatade – cotele de nivel exterioare , burlanele si jgheaburilor, cosurile de fum;

15. Proiect de specialitate – structura de rezistenta 1 buc in original – intocmite, stampilate si semnate de proiectantii de specialitate – 1 buc din fiecare in original;

16. Memorii si scheme de instalatii interioare ( electrice, sanitare, termice) intocmite, stampilate si semnate de proiectanti de specialitate – 1 buc din fiecare in original;

 

Dosarul pentru beneficiar va cuprinde in ordinea enumerate urmatoarele acte:

 1. Anexa la cerere autorizatiei de construire completata, semnata si stampilata de proiectantul general sau architect – 1 buc in original;
 2. Extras de carte funciara – 1 buc in copie si nu mai vechi de 3 luni;
 3. Deviz general estimative ( pentru autorizatie de construire)  – 1 buc in original;
 4. Valoarea de impozitare a cladirii ce urmeaza a se demola ( pentru autorizatia de demolare) – 1 buc in copie;
 5. Documentatie fotografica cu cele 4 fatade ale cladirii pentru autorizatia de demolare;
 6. Ridicare topometrica : proces verbal, memoriu ethnic si plansa stampilata si semnata de OCPI Sibiu pentru faza D.T.A.C. – 1 buc in original si nu mai vechi de 1 an;
 7. Avizele solicitate in certificatul de urbanism  ( dupa caz): mediu, apa/canal, energie electrica, gaze naturale, telefonie, salubritate, directia pentru cultura, culte si patrimoniu , dovada de luare in evidenta la Ordinul Arhitectiilor din Romania, SGA Sibiu, scoaterea din circuitul agricol etc. – 1 buc din fiecare in original;
 8. Acordul notarial al detinatorilor de sarcini din extrasul de carte funciara ( dupa caz) – 1 buc in original din fiecare acord notarial daca sunt mai multi;
 9. Orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre propietarul fondului numai  cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de linia de hotar, daca nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel incat sa nu se aduca atingerea drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor exprimat printr-un inscris authentic – dupa caz- 1 buc din fiecare acord notarial in original;
 10. Studiul geotehnic ( dupa caz) – 1 buc in copie;
 11. Expertiza tehnica ( dupa caz) – 1 buc in original;
 12. Verificare conform legii 10/1995 ( dupa caz) – 1 buc in original;
 13. Proiect de arhitectura 1 buc in original ce va contine;
 • foaie de capat;
 • borderou;
 • memoriu de specialitate;
 • plan de siutatie cu situatia existenta si propusa;
 • se vor trece pe planul de situatie dimensiunile exterioare ale cladirilor existente si propuse;
 • se va indica modul de acces in cladiri printr-o sageata (trecuta intr-o legenda pe planul de situatie);
 • se vor diferentia coloristic cladirile existente, propuse si demolate astfel: cu gri cele existente, cu rosu cele propuse si cu galben cele demolate ( trecute intr-o legenda pe planul de situatie);
 • se vor trece obligatoiu pe planul de situatie  distantele fata de vecinatati – fata (la strada), lateral stanga, lateral dreapta si spate;
 • planurile cu nivele vor avea trecute cote de nivel interioare si exterioare (+/- 0.00 si cota terenului natural sau amenajat), dimensiuni interioare – intre geamuri, usi, ziduri – dimensiuni exterioare si inaltimea parapetului la geamuri);
 • planurile cu nivele vor avea un minim de mobilare interioara conform destinatiei ficarei incaperi;
 • planurile cu nivele vor avea trecute denumirea fiecarei incaperi, cu finisaje ale pardoselii si suprafata incaperii exprimata in mp;
 • in cazul in care exista hornuri acestea vor fi cotate si hasurate atat pe niveluri cat si in planul acoperisului;
 • se vor prezenta 2 sectiuni: una transversal si una longitudinala, care vor fi evidentiate pe planurile tuturor nivelelor;
 • se vor trece obligatoriu in sectiuni finisajele intre nivele;
 • fatada principal este considerate fatada orientate spre drumul de acces principal
 • fatadele vor fi in numar de 4: fatada principal ( la strada), fatada lateral stanga, fatada lateral dreapta, fatada posterioara;
 • se vor trece obligatoriu finisajele exterioare – fie intr-o legenda, fie direct pe fatade – cotele de nivel exterioare, burlanele si jgheaburile, cosurile de fum;

 

14. Proiect de specialitate – structura de rezistenta 1 buc in original – intocmit, stampilat si semnat de un inginer structurist, ce va contine:

 • plan fundatii;
 • detalii fundatii

15. Memorii si scheme de instalatii interioare ( electrice, sanitare, termice) intocmite, stampilate si semnate de proiectanti de specialitate – 1 buc din fiecare in original;

 

CONTINUT PROIECT IMPREJMUIRE:

 1. Memoriu ethnic imprejmuire – sa contina toate elementele constructive si de finisaj care alcatuiesc imprejmuirea;
 2. Planse desenate :
 • plan imprejmuire cu marcarea laturilor terenului pe care se executa imprejmuirea si cu toate dimensiunile imprejmuirii si portilor;
 • vedere imprejmuire – din zona portilor si la strada – cu dimensiuni si finisaje;

3. Lista cantitati de lucrari imprejmuire, deviz imprejmuire:

 • Fundatii imprejmuire: tip fundatie – continue/isolate; beton – clasa beton si cantitate, extras armare – tip cantitate;
 • soclu gard + stalpi: zidarie – tip si cantitate; finisaj – tip si cantitate;
 • inchideri fixe si porti: panouri fixe – material, cantitate, finisaj; porti – material, cantitate, finisaj.

 

SE VA PRIMI RASPUNS IN SCRIS, IN TERMEN DE 5 ZILE DE LA DATA INREGISTRARII DOSARELOR, IN CAZUL IN CARE ACESTEA SUNT INCOMPLETE SI NU RESPECTA LEGEA 50/1991 SI CODUL CIVIL!!!

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close